U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen Koplamp Herstel en een opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de te verrichten werkzaamheden . Afwijkende bepalingen moeten uitdrukkelijk in de offerte staan vermeld. Indien de opdrachtgever afwijkende bepalingen formuleert, worden deze slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Koplamp Herstel.

 

Artikel 2 Opdrachten

Opdrachten zijn onherroepelijk en rechtsbindend. Opdrachten komen tot stand door ondertekening van de offerte, akkoord te gaan met de aanbieding door of namens de opdrachtgever of na bevestiging van de gemaakte afspraak door Koplamp Herstel.

 

Artikel 3 Uitvoering van de werkzaamheden

Koplampen verouderen, afhankelijk van het type, in geringere mate tevens aan de binnenzijde.

Koplamp Herstel behandelt alleen de buitenkant van de koplampen. Om aan de koplampen te kunnen werken dient de motorkap te worden geopend. De carrosserie direct grenzend aan de koplampen wordt ter bescherming afgeplakt. Tevens wordt de motorruimte afgedekt om vervuiling tijdens de werkzaamheden in de vorm van nat en droog schuursel en spatjes sealant of dergelijke tijdens de werkzaamheden te beperken. Na behandeling kunnen van dichtbij gezien en onder bepaalde lichtinval zeer fijne lichte cirkels waargenomen worden. Dit komt door de roterende beweging van de machine en is niet volledig uit te sluiten. Ook kunnen er na het polijsten enkele onvolkomenheden zichtbaar worden welke eerst in doffe toestand niet zichtbaar waren. Deze onvolkomenheden zitten in de lens van uw lamp en ontstaan door schade, bijvoorbeeld steenslag en ouderdom.  Na oppervlakkige plaatselijke reiniging van het voertuig kunnen nog spatjes ten gevolge van de werkzaamheden op het voertuig achterblijven.

 

Artikel 4 Aanwezige benodigheden en omstandigheden

Het voertuig dient op de afgesproken dag en tijdstip beschikbaar te zijn. In de directe omgeving van het voertuig dient de beschikking te zijn over water en op maximaal 15 meter afstand van het voertuig een stopcontact voor elektrisch handgereedschap. Het voertuig dient aan de voorzijde voldoende vrij te staan van muren , voorwerpen of andere voertuigen om veilig te kunnen werken. De motorkap dient te worden geopend.

 

Artikel 5 Weersafhankelijke werkzaamheden

Het herstellen van koplampen is weersafhankelijk. Als het te verwachten slecht weer aanleiding geeft wordt er vooraf in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.

 

Artikel 6 Weigeren en ontbinden van de opdracht

Koplamp Herstel behoud zich het recht voor de opdracht te weigeren of te ontbinden.

De opdrachtgever heeft tot één uur voorafgaand aan het tijdstip van de gemaakte afspraak het recht de opdracht te ontbinden of in overleg te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip. Dit doet hij of zij telefonisch (geen voicemail), sms, whatsapp of email. Indien de opdrachtgever het voertuig op het afgesproken tijdstip niet beschikbaar stelt als omschreven in artikel 4 worden reiskosten vermeerdert met vijfentwintig euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Koplamp Herstel aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade. De opdrachtgever of eigenaar blijft zelf verantwoordelijk voor het voertuig.  Ingeval van verwijtbare zaken is de aansprakelijkheid van Koplamp Herstel beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag of prijsaanbieding van de opdracht.

 

Artikel 9 Garantie

Koplamp Herstel geeft vier weken garantie op het geleverde werk waarbinnen u eventueel een afspraak kunt maken bij een erkend APK bedrijf. De garantie geldt zowel voor lichtopbrengst als lichtbeeld. Indien voor een of beide koplampen afkeuring tot gevolg heeft, ontvangt u, na overlegging van het keuringsrapport of ander schriftelijk bewijsstuk de door Koplamp Herstel in rekening gebrachte kosten per afgekeurde koplamp retour. De binnenzijde van de koplampen, verkeerd geplaatste/afgestelde koplampen en gevolgschade zijn uitgesloten van garantie.

 

Artikel 10 Betaling

Betaling dient contant te geschiedden bij gereedkomen van de werkzaamheden of op bankrekekening NL03 SNSB 0863 8466 02 t.a.v. Yvor Wald, o.v.v. merk, type en kenteken van het voertuig. Betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling op rekening is alleen mogelijk nadat dit schriftelijk door Koplamp Herstel akkoord is bevonden.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Koplamp Herstel en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

www.koplampherstel.com | Maastricht | info@koplampherstel.com | +31641499204